РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

на 22 октября 2020 г.- четверг

неделя – ЗНАМЕНАТЕЛЬ (**)

номер потока

1 поток

2 поток

3 поток

4 поток

группы

* Ки1-20, Кс1-20, Кс3-20, Кс5-20

 

** Эл1-20, Эл3-20, Мр2-20

*Кс1-19, Кс3-19, Кс5-19, К1-19

 

**Бм1-19, Бм3-19, К1-17

* Ки1-18, Мр1-18, Эл1-18

 

** Эл1-17, Эл3-17, Эл3-18

* Бм1-18, Бм3-18, Бм1-17

 

**Эл1-19, Эл3-19, Бм3-17

1 пара

8.15 – 09.45

8.30 – 10.00

9.15 – 10.45

09.30 -11.00

2 пара

*

10.00 – 10.30

11.00 – 12.00

10.15 – 10.45

11.15 – 12.15

11.00 – 11.30

12.00 – 13.00

11.15 –11.45

12.15 -13.15

**

10.00 – 11.00

11.30 – 12.00

10.15 – 11.15

11.45 – 12.15

11.00 – 12.00

12.30 – 13.00

11.15 – 12.15

12.45 – 13.15

3 пара

12.15 – 13.45

12.30 – 14.00

13.15 – 14.45

13.30 – 15.00

4 пара

14.00 – 15.30

14.15 – 15.45

15.00 – 16.30

15.15 – 16.45

5 пара

15.45 – 17.15

16.00 – 17.30

16.45 – 18.00

17.00 – 18.30

6 пара

17.30 – 19.00

17.45 – 19.15

18.15 – 19.45

18.45 – 20.15

 

Группа

Пара

Замена

Группа

Пара

Замена

Ки1-20

1

Математика, Леонтьева Т.Ю.,208

Бм1-19

1

Отмена

 

2

Физ-ра, Валлиулов М.Н.., с/зал

 

2

МДК 01.01, Поликарпова Т.Н.,322

 

3,4

Информатика ½, Фомина Л.Н.,210

 

3

Электротехника, Андреев А.Н.,317

 

 

 

 

4

Математика, Леонтьева Т.Ю.,208

Кс1-20

1

Отмена

 

5

Физ-ра, Валлиулов М.Н.., с/зал

 

2,3

ОБЖ, Ракетов В.А.,110

 

 

 

 

 

 

Бм3-19

 

Учебная практика, Нищерикова В.В., маст.

Кс3-20

1

Математика, Зернова О.О.,305

 

 

 

 

2

Физ-ра, Лисицына Е.О., с/зал

Мр1-18

1

МДК 03.02, Храмов Ю.И.,316

 

3

Литература, Андреева Л.Г.,225

 

2,3,4

МДК 01.01, Алексеева Ю.О.,маст..

 

4

Информатика, Мищенко Т.В.,319

 

 

 

 

 

 

Эл1-18

1,2

МДК.01.02, Грачев В.А.,301

Кс5-20

1,2

Информатика, Фомина Л.Н.,210

 

3,4

МДК.01.02, Морев А.В., 321

 

3

Физ-ра, Лисицына Е.О., с/зал

 

 

 

 

4

Отмена

Эл3-18

1,2

Отмена

 

 

 

 

3,4

МДК.01.02, Грачев В.А.,301

Эл1-20

1

ОБЖ, Ракетов В.А.,110

 

5,6

МДК.01.02, Морев А.В., 321

 

2

Математика, Зернова О.О.,305

 

 

 

 

 

 

Эл1-17

 

Учебная практика,  Дубов А.В., маст.

Эл3-20

1

Литература, Андреева Л.Г.,225

 

 

 

 

2

Русский язык, Андреева Л.Г.,225

Эл3-17

1,2,3

Отмена

 

3

Математика, Зернова О.О.,305

 

4

Ин. язык, Ратошкина О.П.,303б

 

4

Отмена

 

5,6

Цв. схемотехника, Грачев В.А.,301

 

 

 

 

 

 

Мр2-20

 

Уч. практика, Королев С.Я., 3 корпус

Эл1-19

1

МДК 01.01, Поликарпова Т.Н.,322

 

 

 

 

2

Материаловедение, Мурзина Т.В.,315

Кс1-19

1,2,3

Прикла..  электроника ½ , Авдиенко Д.В.,114

 

3

Математика, Леонтьева Т.Ю.,208

 

4,5,6

Прикла..  электроника ½ , Авдиенко Д.В.,114

 

 

 

 

 

 

Эл3-19

1,2

Ин. язык, Микишова Е.В.,303а

Кс3-19

1

Инж. графика, Мурзина Т.В.,315

 

3

Физ-ра, Валлиулов М.Н.., с/зал

 

2

Математика, Леонтьева Т.Ю.,208

 

4

МДК 01.01, Поликарпова Т.Н.,322

 

3

ИТ, Терентьева С.Н., 319,320

 

 

 

 

 

 

Бм1-18

1,2,3

Учебная практика ½ , Кутюшкина С.В.,323

Кс5-19

1,2

ИТ 1/2, Терентьева С.Н.,320

 

4,5,6

Учебная практика ½, Алексеев С.Д.,323

 

3

Инж. графика, Мурзина Т.В.,315

 

 

 

 

4

Электротехника, Андреев А.Н.,317

Бм1-17

1,2

МДК 01.04, Алексеев С.Д.,319

 

 

 

 

3

МДК 01.04, Алексеев С.Д.,318

К1-19

1,2

Электротехника, Андреев А.Н.,317

 

4

Физ-ра, Валлиулов М.Н.., с/зал

 

3

Отмена

 

 

 

 

 

 

Бм3-17

1,2,3

Отмена

К1-17

1

Отмена

 

4,5

МДК 02.01, Кутюшкина С.В., 308а

 

2

МДК.05.01, Усманова Р.М., 216

 

 

 

 

3,4

Психология, Камалутдинова С.М.,216

Ки1-18

1

Физ-ра, Валлиулов М.Н.., с/зал

 

 

 

 

2,3

Экономика, Шепелина Е.Г.,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бм3-18

1,2

МДК 03.01, Морев А.В.,321

 

 

 

 

3

Отмена